dari Lingkungan Hidupnya, Anak-anak Belajar …

Jika anak banyak dicela, ia akan terbiasa menyalahkan

Jika anak banyak dimusuhi, ia akan terbiasa menentang

Jika anak dihantui ketakutan, ia akan terbiasa merasa cemas

Jika anak banyak dikasihani, ia akan terbiasa meratapi nasibnya

Jika anak dikelilingi olok-olok, ia akan terbiasa menjadi pemalu

Jika langkah anak dikitari rasa iri, ia akan terbiasa merasa bersalah

Jika anak serba dimengerti, ia akan terbiasa merasa bersabar

Jika anak banyak diberi dorongan, ia akan merasa percaya diri

Jika anak banyak dipuji, ia akan terbiasa menghargai

Jika anak diterima oleh lingkungannya,
ia akan terbiasa senang menjadi dirinya sendiri

Jika anak mendapat pengakuan dari kiri kanan,
ia akan terbiasa menetapkan arah

Jika anak diperlakukan jujur, ia akan terbiasa melihat kebenaran

Jika anak ditimang tanpa berat sebelah,
ia akan terbiasa melihat keadilan

Jika anak mengenyam rasa aman,
ia akan terbiasa mengandalkan diri dan mempercayai orang sekitarnya

JIka anak mempunyai dasar logika yang kuat,
ia akan mempunyai strategi hidup yang jelas

Jika anak dikerumuni keramahan,
ia akan terbiasa berpendirian “sungguh indah dunia ini”

[Sumber: Dorothy Low Nolte]