menuntut kesigapan dan kesiagaan istri sepanjang waktu