Hikmah Didahulukan Pendengaran daripada Penglihatan Di Dalam Al-Qur’an