Sejarah Teks Al-Qur’an

Turunnya Al-Qur’an melalui proses yang cukup panjang. Bahkan jika kita mau mempelajari asbabun nuzul, ada surat yang diturunkan ayat penutupnya setelah rasul dan para sahabatnya terlebih dahulu melaksanakan perintah yang termaktub pada ayat-ayat sebelumnya [perintah: salat tahajud (red.)] selama bertahun-tahun.

Dengan mengetahui sejarah teks al-Qur’an diharapkan kecintaan & keistiqamahan kita selaku umat di akhir zaman dapat terus meningkat

sehingga Islam tidak sekedar agama yang tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk/ID Card)

tetapi betul-betul dapat mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin [rahmat bagi semesta alam].

.

.

.

………….. [ … Read More … ] …………..