Menulis Cerita Anak

Periode anak-anak merupakan masa-masa keemasan bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai yang kelak akan menjadi pijakan mereka di masa-masa yang akan datang.

Nilai-nilai tersebut dapat disematkan pada cerita-cerita anak yang dapat kita bacakan atau kita tuliskan untuk mereka. Melalui rangkaian peristiwa dan alur yang menarik, anak akan senantiasa untuk dapat terus mengikuti cerita tersebut sampai berakhir.

Melalui cerita anak pula, kita dapat mengembangkan beberapa aspek seperti:

  1. Perkembangan Bahasa
  2. Perkembangan Sosial
  3. Perkembangan Emosional
  4. Perkembangan Kognitif
  5. Perkembangan Moralitas

.

.

.

…………… [ … Read More … ] …………..