Intro …

dik…
pernahkah bumi menolak cahaya matahari
bukankah malam dan hujan akan segera berlalu
bahkan gerhana-pun berganti siluet-siluet keemasan
yang bertebaran di sela mega-mega
jadi, pernahkah bumi menolak cahaya matahari?!