Selamat Malam …

selamat malam, kawan, apa kabar
selama ini?

selamat malam. ia mengangguk lagi;
entah kepada siapa;
barangkali kepada dirinya sendiri.