Software Peribahasa

Peribahasa

Peribahasa

Saat ini kita sudah jarang menjumpai penggunaan peribahasa dalam komunikasi sehari-hari. Akibatnya, banyak generasi muda yang tidak lagi mengenal khazanah peribahasa yang dulu begitu melekat dalam kehidupan nenek moyang kita. Untuk itu, kami merasa perlu untuk mengenalkan kembali kekayaan khazanah linguistika khususnya pada para generasi muda agar peribahasa tidak “mati” atau sekedar berhenti menjadi pelajaran sejarah.

….[Read More]….