Penyuntingan

Editor

Editor

Hakikat Editor

Seorang editor semestinya lebih pandai ketimbang pengarang atau penerjemah. Kalau tidak demikian, ia pastilah tidak akan sanggup memperbaiki teks yang dieditnya.

(Sapardi Djoko Damono)

.

Untuk itu, penyunting perlu sekurang-kurangnya mengenali watak teks, watak pengarang dan watak pembaca

.

… [Read More] …